سمینار آموزشی در دبی

سمینار آموزشی در دبی

گروه بین المللی بهینه آکادمی برگزارمیکند
🈶 تور اموزشی فروشندگی حرفه ای و اصول مذاکره حرفه ای همراه با بازدید نمایشگاه هوم لایف چین
Date :Dec 10 to Dec 13
 💮با ۱۰ ساعت مذاکره عملی با شرکتهای چینی در دبی.
Stay:5star hotel 
 price :2800/000 t
💮خدمات:آموزش درمحیط،ویزا،بلیت رفت وبرگشت(هتل b.b)
Phone :09132608602-09189802080- 09372765317-03155472881-03155447889


Downlaod

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1396/08/21
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر