سمینار بزرگ مدیریت کسب و کار و بازاریابی و فروش-سنندج

سمینار بزرگ مدیریت کسب و کار و بازاریابی و فروش-سنندج

سمینار بزرگ مدیریت کسب و کار و بازاریابی و فروش-سنندج

سمینار بزرگ مدیریت کسب و کار و بازاریابی و فروش در سنندج به نمایندگی غرب کشور

ENAC اسپانیا و ASYS برای اولین بار با اخذ گواهینامه بین المللی از

نظرات کاربران

ارسال نظر