دوره بین المللی HSE-MS

دوره بین المللی HSE-MS

دوره بین المللی HSE-MS

برگزاری دوره بین المللی HSE-MS در سنندج ( هفته اول آدر ماه 96 ) برای اولین بار با همکاری مرکز تحقیقات وزارت کار

1برگزاری دوره بین المللی HSE-MS در سنندج ( هفته اول آدر ماه 96 )
برای اولین بار با همکاری مرکز تحقیقات وزارت کار 
همراه با گواهینامه از وزارت کار 
شماره های تماس :09132608602- 09189802080 - 03155472881 - 55447889


Downlaod

نظرات کاربران

ارسال نظر