سمینار پیشگامان کسب و کار 3

سمینار پیشگامان کسب و کار 3

سمینار پیشگامان کسب و کار 3

سمینار پیشگامان کسب و کار 3 - اصفهان ( 25/10/96)

سمینار پیشگامان کسب و کار 3 - اصفهان (  25/10/96)

با حضور کارافرینان برتر ایران 

حضور جناب آقای دکتر مهدی صفایی ( کارآفرین برتر شش سال متوالی و خالق برند کانسپت) ، جناب آقای مهندس بابک مینایی ( خالق برند دکولایف) سرکار خانم دکتر تبار ( خالق برند تبار )


Downlaod

نظرات کاربران

ارسال نظر